Pendidikan Dan Kerjaya

Ad Code

Soalan Latihan Kata Sendi Nama Tingkatan 2 Dan Jawapan

KATA SENDI NAMA 

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai. 

1. Kempen kebersihan yang dilancarkan pada minggu lepas akan berlangsung _____________ minggu hadapan. 

 A dari           C hingga 

 B kepada      D pada 

2. Suganya dan Moganah bersahabat rapat ________________ mereka belajar di tadika lagi. 

A daripada     C sejak 

B ketika           D sampai .

3. Puvana mula menjahit pakaian itu ________________ minggu lepas. 

A hingga       C semenjak 

B daripada   D sampai 

4. Guru Besar dan guru-guru sekolah sedang berbincang ________________ Majlis Anugerah yang akan diadakan pada minggu hadapan. 

A tentang          C agar 

B terhadap       D supaya 

5. Naren akan menjual keretanya ________________ sesiapa yang berminat. 

A pada           C kepada 

B daripada    D dengan 

6. Saniah menyerahkan kad jemputan majlis perkahwinan itu____________ ibunya yang baru pulang dari pejabat. 

A daripada       C untuk 

B kepada           D pada 

7. Bubu yang digunakan untuk memerangkap ikan diperbuat ________________ buah. 

A dari                  C oleh 

B daripada         D pada 

8. Gobi menerima sepucuk surat ________________ ibunya. 

A daripada          C hingga 

B kepada              D pada 

9. Hadiah ini saya terima __________ ibu dan ayah sempena hari lahir saya. 

A dari                    C daripada 

B kepada               D pada 

10. Sara mengupas kulit buah mangga itu ________________ sebilah pisau yang tajam. 

A untuk                 C pada 

B dengan               D oleh 

11. Encik Haris bersetuju ________________ harga rumah yang ditawarkan oleh syarikat perumahan tersebut. 

A kepada                 C untuk 

B demi                      D dengan 

12. Setelah memenangi perlumbaan itu, Puviarasan mengangkat tangannya ______________ menyahut sorakan penonton. 

A dengan                   C untuk 

B kepada                    D pada 

13. “Surat ini ________________ disampaikan kepada bapa kamu,” kata Siti kepada Raihan. 

A bagi                          C demi 

B untuk                       D akan 

14. Rohini tinggal ________________ Kampung Sejahtera bersama keluarganya. 

A dari                           C di 

B kepada                     D pada 

15. Hazmi akan ________________ London pada minggu depan untuk melanjutkan pelajarannya. 

A ke                             C dari 

B kepada                    D pada 

16. Pasukan Keselamatan telah mengetatkan kawalan pintu masuk ke sempadan Malaysia ________________ menjaga keselamatan negara. 

A akan                         C agar 

B demi                         D supaya 

17. Nasihat awak kepadanya ________________ mencurah air ke daun keladi.. 

A umpama        C antara 

B tentang          D sampai 

18. Bungkusan yang saya terima tadi ada ________________ Arfan. 

A di                    C untuk 

B kepada          D pada 

19. Suren tidak suka membuat perkara ________________ itu. 

A untuk                   C seperti 

B dari                      D dengan 

20. Kamini _____________ menduduki peperiksaan UPSR ___________minggu hadapan. 

A demi…ke             C oleh…pada 

B akan…di              D akan…pada 

21. Pembukaan bangunan baru dirasmikan ________________ Pegawai Pelajaran Daerah. 

A pada                 C dari 

B kepada             D oleh 

22. Dalam dunia ini terdapat lebih __________ 10 000 jenis spesies burung.

A daripada            C hingga 

B dari                     D pada 

23. Puan Vemala menjaga anak angkatnya ________________ menatang minyak yang penuh. 

A bagai                C ke 

B dengan             D untuk 

24. Cik Nurul ________________ berkahwin ________________ Encik Vijay pada minggu depan. 

A untuk … terhadap     C akan ... pada 

B akan … dengan          D akan … kepada 

25. Nelson berasal ________________ negara Australia. 

A dari              C hingga 

B kepada        D pada 

26. Kita tidak sepatutnya berasa marah atau berkecil hati ____________ sikap orang tua kita. 

A demi           C seperti 

B terhadap    D kepada 

27. Seramai 345 orang murid yang mengambil bahagian _____________ pertandingan melukis itu. 

A dalam          C akan 

B tentang        D untuk 

28. Mereka ___________ perjalanan ke sekolah sewaktu kemalangan itu berlaku. 

A demi             C dengan 

B terhadap      D dalam 

29. Persahabatan ______________ Hasdi dan Hamid dicemburui oleh Mazlan. 

A antara           C dalam 

B untuk             D kepada 

30. Arshad mengulang kaji pelajaran dari pagi__________ petang. 

A daripada            C hingga 

B sejak                    D pada 

31. Pertandingan nyanyian itu berlangsung dari pukul 2.00 petang __________ pukul 5.30 petang. 

A ke                         C kepada 

B hingga                 D dengan 

32 Angin kencang yang melanda Kampong Tok Senik itu bertiup __________ arah selatan. 

A hingga              C akan 

B dari                   D daripada 

33. Ukiran tembikar itu diperbuat __________tanah liat. 

A dari                   C boleh 

B daripada           D akan 

34. Sudah dua hari Firdaus demam dan suhu badannya meningkat __________ 39 darjah Celsius. 

A ke                       C sejak 

B pada                   D kepada 

35. Hadiah kamu itu ada __________ Mashitah. 

A dengan              C kepada 

B pada                   D untuk 

36. Keputusan Ujian Bulanan Bahasa Melayu kali ini lebih baik __________ bulan lalu. 

A oleh                    C daripada 

B dari                     D dalam 

37. Sumbangan dan derma ini adalah __________ anak-anak yatim dan mereka yang memerlukan. 

A untuk                 C oleh

B sampai               D pada 

38. Guru- guru itu sedang berbincang bagaimana __________menangani masalah disiplin pelajar. 

A untuk                C oleh 

B sampai              D pada 

39. Wajahnya bertukar menjadi masam __________ cuka selepas disindir oleh rakannya. 

A akan                  C seperti 

B dari                    D daripada 

40. Berita kemenangannya dalam pertandingan melukis itu diterimanya __________ perasaan amat gembira. 

A seperti                 C dalam 

B dengan                D akan 

41. Kami bertolak ke tempat kejadian __________ pukul 2.00 petang. 

A dari                      C pada 

B dalam                  D dengan 

42. Warna tudungnya sama __________ warna kain saya. 

A akan               C dengan

B oleh                 D ke 

43. Kami berlatih bermain badminton ______________ sejam yang lalu. 

A dari                 C dengan 

B pada                D sejak 

44. Nenek tua itu sangat rindu ___________ cucunya. 

A dengan            C akan

B di                      D kepada 

45. Lukisan ini lebih cantik ______________ lukisan itu. 

A untuk               C oleh 

B sampai             D daripada 

46. Perkara itu tidak menjadi masalah _____________ saya. 

A dari                    C untuk 

B seperti               D daripada 

47. Pensyarah itu tidak suka ____________ pelajarnya yang bersikap sambil lewa semasa membuat tugasan. 

A akan                      C untuk 

B kepada                   D dengan 

48. Semua maklumat yang diberitahu oleh Marina tentang negara itu adalah penting ____________ saya. 

A bagi                          C ke 

B demi                         D pada 

49. Hadiah itu ________________ para pemenang peraduan menulis cerpen yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu. 

A pada                       C dengan 

B demi                       D untuk 

50. Siva telah menyerahkan buku cerita itu ________________ Mala. 

A dengan                   C kepada 

B untuk                      D demi


Jawapan:


1 D   11 D   21 D   31 C   41 C 

2 C   12 C   22 A   32 B   42 C

3 C   13 B   23 A   33 B   43 D

4 A   14 C   24 B   34 A   44 C 

5 C   15 A   25 A   35 B   45 D

6 B   16 B   26 B   36 C   46 C

7 B   17 A   27 A   37 A   47 A

8 A   18 D   28 D   38 A   48 A 

9 C   19 C   29 A   39 B   49 D 

10 B  20 D  30 B   40 B   50 C


Post a Comment

0 Comments

close